PARKERING

Det er 4 timer gratis kundeparkering på Fornebu S, og vi garanterer at du ikke får bot!

(Karantenetiden er satt til 4 timer- det vil si at fra du kjører ut av senteret tar det 4 timer før du igjen får 4 timer gratis)

Vi har 21 ladestasjoner for elbil (type 2, mode 3) som kan lades i senterets åpningstider, man må medbringe egen ladekabel (U1), 950 p-plasser for for personbiler (33 p- plasser reservert som HC-parkering),  250 plasser for sykkelparkering. Det er også hundeparkering tilgjengelig, og Hunter Hund & Katt har mynt for hiene.

P-huset er driftet av Apcoa. Har du spørsmål til oss kan du kontakte oss her:  Telefon: (+47) 22 05 75 00 / E-post: kundesenter@apcoa.no

Fra 15.oktober 2018 endrer vi til billettløs parkering – unngå parkeringsbot! Vi får automatisk nummerskiltgjenkjenning!    

Skiltnummeret leses ved innkjøring og starter p-tiden. Du trenger ikke å trekke billett. Ved utkjøring leses skiltet igjen og stopper p-tiden. 

  • Last ned APCOA Flow i App Store/Google Play. Registrer deg med profil, kjøretøy og betalingskort.
  • Ditt betalingskort vil bli automatisk belastet hver gang du parkerer på et område med automatisk nummergjenkjenning. Kvittering mottas på e-post.
  • Så enkelt er det! Du trenger ikke foreta deg noe ytterligere.

Etterbetaling på nett: Gå inn på apcoa.no. Tast inn bilens skiltnummer og betal med kort. Du kan betale innen 48 timer etter utkjøring. Kvittering mottas på e-post.

Betalingsautomat: Betal med kort eller kontanter på betalingsautomaten rett før du kjører ut av parkeringsplassen.

Fakturagebyr: Vilkårene er skiltet ved innkjøring. Fakturagebyret ved tilsendt faktura ilegges for å dekke kostnadene ved å sende faktura til de kunder som velger den betalingsløsningen.

APCOA Parking Norway AS følger personvernloven og har innarbeidet rutiner for informasjon, skilting, intern kontroll og sletterutiner i tråd med gjeldende regler.

 Dersom du har betalt parkeringen på forhånd (f.eks fordelsparkering, leieavtale, kontrakt, eller booking) så har vi hvitelistet bilen din og du trenger ikke gjøre noe som helst. Sjekk din avtale eller bookingbekreftelse for mer informasjon.  

Med skiltgjenkjenning får man ikke parkeringsbot på grunn av manglende betaling!

Kr 50.- pr time (25 pr påbegynte 30 min) Døgnpris Kr 250.-

http://www.europark.no/kundesenter/billettloes-parkering/generelt-om-skiltgjenkjenning/

 

PARKING

We have four hour free coustomer parking at Fornebu S, and we guarantee that you are not fined. After four the cost is

Kr 50.- per hour (25 per 30 min commenced) Nightly rate NOK 250.-

We have 21 charger-stations for El-car (type 2, mode 3) which can be recharged in the center’s opening hours (U1), 950 parking places (33

hc-parking), 250 places for bicycle parking. We also have dog-parking available. You can get tokens for the Dog-parking at the Hunter Hund og Katt –shop on the first floor.

The parking lot is indoors and is operated by Apcoa. If you have any questins regarding the car-parking facilities please contact:

Phone: +47 22 05 75 00 E-mail: kundesenter@apcoa.no

New parking system with ticketless parking from 15.October 2018 – Automatic number plate recognition

The number plate is read by entry/exit and starts/stops your parking automatically.

  • Download APCOA Flow in App Store/ Google Play. Register with profile, vehicle and payment card.
  • Your payment card will be charged automatically each time you park in an area with number plate recognition. Receipt received by email.
  • It’s that simple! You do not need to do anything further.

Pay online: Pay within 48 hours upon exit. Enter apcoa.no.

Pay on payment machine: Enter number plate upon exit and pay with card or cash.

Invoice: If no payment is registered within 48 hours, the car owner will receive an invoice. An invoice fee willbe added. Read more at apcoa.no.

APCOA Parking Norway AS adheres to the Privacy Act and has incorporated procedures for information, signage, internal control and deletion routines in accordance with applicable rules.

If you hace paid the parking in advance (e.g parking, lease, contract or booking), we have whitelisted your car and you do not need to do anything. Check your agreement.