Synstest ved skolestart

Mange barn trenger briller, og en synstest er en smart investering ved skolestart.

Når sjekket du barnets syn sist?

Visste du at det er foreldrenes ansvar å følge med på barnas syn når de begynner på skolen? Etter fireårskontrollen på helsestasjonen er det nemlig ingen obligatoriske tilbud om synstest av barn i Norge.

Det er spennende å begynne på skolen, men hva hvis barnet ikke klarer å se hva som står på tavla? Eller strever med å fokusere på bokstavene i boka?

– Da er det fort gjort å havne litt bakpå, sier Rita Aadne Ludviksen, fagsjef og optiker i Krogh Optikk.

Dårlig syn kan mistolkes

Barn kan slite med synsfeil uten at de er klar over det selv, og uten at foreldrene merker det. Blant førsteklasse-kullet som begynner på skolen i disse dager, vil over fem prosent ha nedsatt syn. Andelen stiger med alderen, og dessverre går mange gjennom hele skolegangen uten at synsproblem avdekkes.

Undersøkelser viser at hele fire av ti foreldre aldri har tatt med barna for å sjekke synet deres til tross for at forskning viser at det er en tydelig sammenheng mellom syn og skoleprestasjoner. For hva skjer når seksåringen ikke ser tavla? Da blir det fristende å tulle med sidekameraten eller drive med noe på pulten i stedet for å anstrenge øynene.

– Ofte mistolkes dårlig syn som atferdsproblemer, konsentrasjonsvansker eller til og med ADHD eller dysleksi, sier Aadne Ludviksen.

Synstest ved skolestart

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg har undersøkt synet til nærmere åtte tusen skolebarn over en tiårsperiode. Resultatet fra denne undersøkelsen viser at hvert femte barn trenger utredning, og at hvert niende barn har behov for briller eller synstrening. Den eneste sikre måten for å vite om ditt barn har synsproblemer, er å ta en synstest.

– Vi anbefaler alle foreldre å sjekke barnas syn ved skolestart, uansett om de mistenker at barnet ser dårlig eller ikke, sier Aadne Ludviksen. Hun understreker at briller kan være et avgjørende hjelpemiddel for barnet, både i klasserommet og ute i friminuttet.

– Mange vet ikke at dårlig motorikk kan skyldes synsproblemer. Barn som snubler ofte, kan ha problemer med samsynet. Da er det fort gjort å feilbedømme avstander slik at man fremstår som mer klumsete enn andre barn, sier optikeren.

GettyImages-484560305

Dårlig syn kan påvirke hvor mye barn lærer.

Ti tegn på at barn ser dårlig

Det kan være vanskelig å oppdage at barn ser dårlig, fordi de ser verden rundt seg som de alltid har sett den, og vet ikke om noe annet. Krogh Optikks fagsjef anbefaler foreldre å følge med på barna sine både mens de leker og når de gjør lekser.

Vær spesielt oppmerksom på om barnet:

  • Har problemer med å sitte stille/konsentrere seg
  • Lukker ofte ett av øynene
  • Blir fort sliten ved nærarbeid og klager ofte over hodepine
  • Er lyssky og myser mye i dagslys
  • Ser ikke det som er skrevet på tavla fra bakerst i klasserommet
  • Ser ikke ting på avstand, selv når de blir pekt ut
  • Klager over doble/hoppende bokstaver og uklart syn
  • Unngår lesing/nærarbeid
  • Har dårlig pennegrep og håndskriving
  • Snubler oftere enn før eller dunker borti ting