Sommeren er her, og det er en god anledning til å ta en tur rundt på Fornebu og oppleve kunsten og arkitekturen i nærområdet! Her kan du finne mange spennende utendørs kunstverk i verdensklasse og spennende bygg, både nye og gamle!

FADE_image_2

FADE (Fornebu kunst- og arkitekturdestination) er et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, Koksa Eiendom, Statoil og Telenor. Formålet var å samle et representativt utvalg av arkitektur og kunst, og dele dette med beboere, næringsdrivende og besøkende på Fornebu. Resultatet har blitt to praktbøker, – én om kunsten og én om arkitekturen.  Her er det samlet informasjon om kunst og skulpturer som du finner rundt på Fornebu. Hvis du ønsker å lære mer om kunsten og arkitekturen på Fornebu og utviklingen der de siste tyve årene, anbefaler vi å kjøpe bokpakken hos Ark bokhandel på Fornebu S

 

Kunst Fornebu S

Kast (Throw)

finner du rett nedenfor torget på Fornebu S i krysset Snarøyveien/Eva Nansens Vei.

Kunstneren heter Kåre Groven.  Det opprinnelige kunstverket het Utkast, og ble flyttet med flyplassen til Gardermoen i 1998. I 2004 fikk Kåre Groven i oppdrag å lage en ny variant. Den viser omrisset av et menneske som holder et papirfly.

Kasteren er blitt et symbol, som gir sterke minner fra Oslo Lufthavn som en gang var der. Mange føler nå at skulpturen er kommet hjem.

Tankene går lett til neste reise. Samtidig byr dagens Fornebu på en kulturell reise til noe helt annet. Fornebu er mer enn et sted vi reiser til og fra, halvøya er blitt en destinasjon for opplevelser, et sted hvor vi kan bli værende og bo.